فال تاروت صغیر بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۲۸ دی ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۲۸ دی ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۷ دی ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروت فروردین نماد :پیشگو - جهت مخالف تکرار اشتباهات. سخاوت زیاد و بی مورد.آسیب پذیری.نا توانی. نحیفی. شورش. هرج و مرج. بی دینی .پشت پا زدن به رسوم.   اردیبهشت نماد :ستاره - جهت مخالف هشدار در مورد نا مناسب بودن ...