فال تاروت صغیر بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروتفروردین نماد :قلعه - جهت مخالفمیل و اشتیاق. به تله افتادن. غافلگیر شدن . زندان و اسارت  اردیبهشت نماد :عدالت - جهت مخالفبی عدالتی. تبعیض. سو استفاده.دروغ های ناروا. جانب داری .این کارت بعضی اوقات می تواند ...

فال تاروت صغیر روزانه : فال تاروت صغیر 14 مهر 96

فال تاروت صغیر روزانه : فال تاروت صغیر 14 مهر 96

ارسال شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

فال تاروت صغیر روزانه : فال تاروت صغیر 14 مهر 96 پورتال وهاران در این مقاله فال تاروت روزانه را برای شما عزیزان منتشر می کند. این مقاله هر روز با انتشار فال تاروت صغیر روزانه ...