فال تاروت رنگی بایگانی | وهاران

فال تاروت امروز 15 آذر 1397

فال تاروت امروز 15 آذر 1397

ارسال شده در 14 آذر 1397 بدون دیدگاه

فال تاروت?فروردین ??نماد :ماهفریبکاری - توطئه - دست به کارهای نادرست میزنید - بی آبرویی - خواری و پستی - قرار گرفتن در موقعیت های خطرناک - دورویی و ریا - ممکن است فریب بخورید ...