فال تاروت تک کارتی بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروتفروردین نماد :قلعه - جهت مخالفمیل و اشتیاق. به تله افتادن. غافلگیر شدن . زندان و اسارت  اردیبهشت نماد :عدالت - جهت مخالفبی عدالتی. تبعیض. سو استفاده.دروغ های ناروا. جانب داری .این کارت بعضی اوقات می تواند ...