فال تاروت آنلاین بایگانی - وهاران

فال تاروت امروز ۲۴ مهر ۱۳۹۸

فال تاروت امروز ۲۴ مهر ۱۳۹۸

ارسال شده در ۲۳ مهر ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

فال تاروتفروردین نماد :شاهیک مرد با عطوفت و فداکار. یک تاجر. یک شخص بزرگ.تمایل به قبول مسئولیت.رهبری. قاضی. فرمانده. قدرت. سلطه.یک شخص معتبر. یک مرد متاهل. ثبات.یک مرد خوش اخلاق.یک مرد مهربان پدر. نجیب. بخشنده. یک ...