فال آقا خان بایگانی - وهاران

فال آقاخان امروز 15 آذر 1397

فال آقاخان امروز 15 آذر 1397

ارسال شده در ۱۴ آذر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال آقاخان┄┅? متولد فروردین ┅┄•? برنامه ریزی شما ثمر می دهد و بالاخره به موفقیت می رسید. در معامله ای که سرمایه گذاری کرده بودید شانس می آورید و سود خوبی نصیبتان می شود. ...