فائزه هاشمی جانشین هاشمی رفسنجانی بایگانی - وهاران

معرفی جانشین هاشمی رفسنجانی دی 95

معرفی جانشین هاشمی رفسنجانی دی 95

ارسال شده در ۲۴ دی ۱۳۹۵ یک دیدگاه

معرفی جانشین هاشمی رفسنجانی دی 95 با فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی جای خالی او در عرصه سیاست داخلی سئوال برانگیز است که بالاخره چه کسی جانشین او خواهد بود؟! برخی از شنیده ها در این ...