عوامل ایجاد اغتشاش در تشییع رفسنجانی بایگانی - وهاران

عامل ایجاد اغتشاش در تشییع رفسنجانی دستگیر شد

عامل ایجاد اغتشاش در تشییع رفسنجانی دستگیر شد

ارسال شده در ۲۲ دی ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

عامل ایجاد اغتشاش در تشییع رفسنجانی دستگیر شد به طور معمول هر کشوری مانند ایران که با حضور اکثریت مردم و پشتیبانی از نظام حکومتی همراه هستند، با مخالفانی نیز همراه هستند و منافقان دست به ...