عمل جراحی اهدا تخمک بایگانی - وهاران

جزییات پلمب بیمارستان معروف تهران به خاطر تخمک فروشی یک دختر مجرد

جزییات پلمب بیمارستان معروف تهران به خاطر تخمک فروشی یک دختر مجرد

ارسال شده در ۱۷ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جزییات پلمب بیمارستان معروف تهران به خاطر تخمک فروشی یک دختر مجرد به دنبال اهدای تخمک یک دختر ازدواج نکرده با شناسنامه جعلی، بخش نازایی یک بیمارستان مشهور تهران پلمب شد. به گزارش پورتال وهاران؛ فروش تخمک ...