صدف طاهریان بهمن 95 بایگانی | وهاران

جزئیات حمله بازیگران به صدف طاهریان بهمن ۹۵

جزئیات حمله بازیگران به صدف طاهریان بهمن ۹۵

ارسال شده در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جزئیات حمله بازیگران به صدف طاهریان بهمن 95 صدف طاهریان از بازیگران درجه چندم ایران بود که به ترکیه مهاجرت کرد و علت مهاجرتش را فساد سینماگران ایرانی عنوان کرد در صورتی که خودش بعد از ...