صحنه ربودن بنیتا بایگانی | وهاران

فیلم بازسازی صحنه دزدیدن بنیتا و حرکت دردناک پدر بنیتا

فیلم بازسازی صحنه دزدیدن بنیتا و حرکت دردناک پدر بنیتا

ارسال شده در ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

فیلم بازسازی صحنه دزدیدن بنیتا و حرکت دردناک پدر بنیتا همانطور که می دانید بنیتای 8 ماهه چند روز پیش به طرز دردناکی به قتل رسید. روز گذشته برای روشن شدن کامل ماجرا، صحنه دزدیده شدن بنیتا ...