سر بریده در خیابان شیخ بهایی تهران 96 بایگانی - وهاران

جزییات پیدا شدن دو سر بریده در خیابان شیخ بهایی تهران مرداد 96

جزییات پیدا شدن دو سر بریده در خیابان شیخ بهایی تهران مرداد 96

ارسال شده در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

جزییات پیدا شدن دو سر بریده در خیابان شیخ بهایی تهران مرداد 96 متاسفانه این روزها شاهد انتشار اخبار حوادث زیادی هستیم که موجبات ناراحتی مردم را فراهم می کند. صبح روز چهارشنبه 11 مرداد 96 در ...