سخنان روحانی بایگانی | وهاران

این گفته روحانی است؟! «زنی که عرضه وزارت داشته باشد وجود ندارد»

این گفته روحانی است؟! «زنی که عرضه وزارت داشته باشد وجود ندارد»

ارسال شده در ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

این گفته روحانی است؟! «زنی که عرضه وزارت داشته باشد وجود ندارد» چند روزی است که خبر معرفی کابینه حسن روحانی به عوان رئیس دولت دوازدهم در صدر اخبار سیاسی روز کشور است و در این ...