ساعت تعبیر خواب بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگاه     تعبیر خواب آرایشگاه تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد. تعبير خواب ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستن

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آراستن تعبیر خواب آراستن تعبير خواب آراستن به روايت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید، نشانه تغییرات و فراز و نشیب های مطلوب و ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامش

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامش

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرامش تعبیر خواب آرامش تعبير خواب آرامش درکتاب سرزمین رویاها شما درآرامش هستید: بدبختی در کمین است. شمااز دیگران می خواهید که آرام باشند: بسیار خشمگین خواهید شد. اشخاصی که در جنگ هستند آرام ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری     تعبیر خواب آدم خواری تعبير خواب آدم خواری به روايت تام چت ویندرا اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت او ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم مودب

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم مودب

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم مودب     تعبیر خواب آدم مودب تعبير خواب آدم مودب به روايت ليلا برايت ديدن آدم مودب در خواب، دلالت بر اين دارد كه خبر غمگين‏ كننده ‏اى شما را آزار خواهد ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابلیس     تعبیر خواب ابلیس (شیطان) تعبیر خواب ابلیس به روایت حضرت دانیال اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابرو

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابرو

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابرو   تعبیر خواب ابرو تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابراز علاقه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابراز علاقه

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابراز علاقه تعبیر خواب ابراز علاقه درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند: حقارت و شرمساری یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند: نتایج عالی ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابزار       آنلی بیتون می گوید: 1- دیدن هر ابزاری در خواب، نشانه كشیدن رنج و سختی برای انجام كاری است. 2ـ دیدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب، علامت آن است كه ...

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر     تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير ابر بر نه وجه است : حکمت رياست پادشاهي رحمت پرهيزکاري عذاب قحطي بلا فتنه تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند ابر در هوا حرکت مي کند و جا به ...