روز خبرنگار سال 96 بایگانی - وهاران

تبریک بازیگران برای روز خبرنگار 17 مرداد 96

تبریک بازیگران برای روز خبرنگار 17 مرداد 96

ارسال شده در ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تبریک بازیگران برای روز خبرنگار 17 مرداد 96 روز خبرنگار مصادف است با 17 مرداد هر سال و در این تاریخ به عزیزانی که در این حرفه مهم و تاثیرگذار مشغول به کار هستند، تبریک گفته ...