دیدن آستر در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آستر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آستر

ارسال شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آستر تعبیر خواب آستر تعبير خواب آستر در کتاب سرزمین رویاها خواب پارچه آستری: شما بسیار خود پسند هستید . آستر یک لباس را در می آورید: مراقب رقیب باشید. آستر یک کت و ...