دیدن آسانسور در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسانسور

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسانسور

ارسال شده در 09 مهر 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آسانسورتعبیر خواب آسانسور تعبير خواب آسانسور به روايت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن ...