دیدن آرواره در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرواره

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرواره

ارسال شده در ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرواره تعبیر خواب آرواره تعبير خواب آرواره به روايت آنلی بیتون 1- دیدن یك آرواره بد هیبت در خواب، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت. 2- اگر ...