دیدن آرد بیز در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرد بیز (الک)

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرد بیز (الک)

ارسال شده در 13 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرد بیز (الک)تعبیر خواب آرد بیز (الک) تعبیر خواب آرد بیز به روایت محمد بن سیرین دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است. اگر ببیند غربال ...