دیدن آرایشگر در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگر

ارسال شده در 13 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرایشگر   تعبیر خواب آرایشگر تعبير خواب آرایشگر به روايت آنلی بیتون اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت ...