دیدن آدم کشی در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم کشی

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم کشی

ارسال شده در 14 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم کشیتعبير خواب آدم کشی به روايت آنلي بيتون اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده ‏ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد ...