دیدن آدم خواری در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری

ارسال شده در 14 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آدم خواری    تعبیر خواب آدم خواری تعبير خواب آدم خواری به روايت تام چت ویندرا اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت او ...