دیدن آتش در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش

ارسال شده در 16 اردیبهشت 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش تعبیر خواب آتش تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق اگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد اگر ببيند از ...