دیدن آتش افروختن در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش افروختن

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش افروختن

ارسال شده در 14 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آتش افروختنتعبير خواب آتش افروختن به روايت محمد بن سیرین آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میلن باشد آتش ...