دیدن آب گل آلود در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب گل آلود

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب گل آلود

ارسال شده در 09 فروردین 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب گل آلودتعبیر خواب آب گل آلود تعبير خواب آب گل آلود به روايت منوچهر مطیعی تهرانی آب لجن آلود ابتلاست، ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری ...