دیدن آب جوش در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب جوش

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب جوش

ارسال شده در 28 آبان 1395 بدون دیدگاه

مرجع نعبیر خواب : تعبیر خواب آب جوشتعبیر خواب آب جوش تعبير خواب آب جوش به روايت منوچهر مطيعي تهراني سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. جوشاندن آب فتنه انگیزی است.تعبير ...