دیدن آب تیرهر در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب تیره

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب تیره

ارسال شده در 23 آبان 1395 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آب تیرهتعبیر خواب آب تیره تعبير خواب آب تیره به روايت ابن سیرین اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود. ...