دیدن آبگینه در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبگینه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبگینه

ارسال شده در 19 آبان 1395 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبگینهآبگينه تعبير خواب به روايت محمد بن سيريناگر ببيند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيد اگر ...