دیدن آبله در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبله

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبله

ارسال شده در ۲۰ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبله آبله تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه است افزايش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، ...