دیدن آبله در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبله

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبله

ارسال شده در 20 آبان 1395 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبلهآبله تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه است افزايش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، ...