دیدن آبشار در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبشار

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبشار

ارسال شده در 19 آبان 1395 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آبشارآبشار تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده ...