ديدن كرم ابريشم در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشم

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشم

ارسال شده در 14 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشمتعبير خواب ابريشم تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ابريشم سفيد ببيند ، نفعي عايدش خواهد شد اگر ابريشم زرد ببيند ، بيم بيماري و مريضي مي رود اگر ابريشمي داشت ...