ديدن ارد در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرد

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آرد

ارسال شده در 13 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آردتعبیر خواب آرد تعبير خواب آرد به روايت محمد بن سیرین اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و ...