ديدن ابر سياه در خواب بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر

ارسال شده در 14 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب ابر    تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير ابر بر نه وجه است : حکمت رياست پادشاهي رحمت پرهيزکاري عذاب قحطي بلا فتنه تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند ابر در هوا حرکت مي کند و جا به ...