درگیری وزیر بهداشت با خبرنگار بایگانی | وهاران

جنجال جدید هاشمی وزیر بهداشت : مشاجره با خبرنگار + فیلم

جنجال جدید هاشمی وزیر بهداشت : مشاجره با خبرنگار + فیلم

ارسال شده در 11 اردیبهشت 1396 بدون دیدگاه

جنجال جدید هاشمی وزیر بهداشت : مشاجره با خبرنگار + فیلم وزیر بهداشت دولت روحانی همیشه با حواشی بسیار زیادی همراه بوده و هست! البته نوع برخورد او باعث ایجاد حاشیه و جنجال برای او می ...