دختران مجرد 35 تا 40 سال در ایران بایگانی | وهاران

بحران زنانه در دهه ۹۰ در ایران اعلام شد!

بحران زنانه در دهه ۹۰ در ایران اعلام شد!

ارسال شده در ۲۸ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

بحران زنانه در دهه 90 در ایران اعلام شد! در هر کشوری جمعیت یکی از مهمترین فاکتورها است که در دوام و پایداری آن جامعه نقش بسزایی دارد. در هر جامعه ای زنان و مردان با ...