خاکسپاری استاد شجریان بایگانی - وهاران

گفتگوی کتایون خوانساری همسر شجریان درباره وضعیت سلامت استاد

گفتگوی کتایون خوانساری همسر شجریان درباره وضعیت سلامت استاد

ارسال شده در ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ یک دیدگاه

بیماری سرطان شجریان رو به وخامت است / اخبار جدید از سلامت محمدرضا شجریان استاد محمرضا شجریان یکی از اسطوره های موسیقی ایران است که چند وقتی است در بستر بیماری است و در کشور آمریکا ...