جزئیات مستمری کم درآمدها در سال 96 بایگانی | وهاران

جزئیات خبر پرداخت مستمری به کم درآمدها در سال ۹۶

جزئیات خبر پرداخت مستمری به کم درآمدها در سال ۹۶

ارسال شده در ۰۶ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

جزئیات خبر پرداخت مستمری به کم درآمدها در سال 96 طرح پرداخت حقوق به کم درآمدها در سال 96 توسط دولت مطرح شده است. هدف این طرح همانطور که از اسم آن پیداست، پرداخت مستمری به ...