جرم محمدباقر قاسم زاده بایگانی | وهاران

جزئیات بازداشت محمدباقر قاسم زاده مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی

جزئیات بازداشت محمدباقر قاسم زاده مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی

ارسال شده در ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جزئیات بازداشت محمدباقر قاسم زاده مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی در پی پرونده حبس مسافران هواپیما در مشهد، روز شنبه 21 اسفند 95 خبر بازداشت و زندانی شدن محمدباقر قاسم زاده مدیر کل فرودگاه های خراسان ...