جدیدترین اخبرا اقتصادی ایران بایگانی | وهاران

اگر پرداخت یارانه قطع شود چه اتفاقی می افتد؟!

اگر پرداخت یارانه قطع شود چه اتفاقی می افتد؟!

ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

اگر پرداخت یارانه قطع شود چه اتفاقی می افتد؟! چند سالی است که به مردم ایران در قالب یارانه مبلغی پرداخت می شود که البته در طی دو سه سال گذشته عده ای با عنوان افراد ...