تعبیر خواب کرم ابریشم سیاه بایگانی - وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشم

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشم

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبير خواب ابريشم تعبير خواب ابريشم تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ابريشم سفيد ببيند ، نفعي عايدش خواهد شد اگر ابريشم زرد ببيند ، بيم بيماري و مريضي مي رود اگر ابريشمي داشت ...