تعبیر خواب آروغ بایگانی | وهاران

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغ

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغ

ارسال شده در 16 مرداد 1396 بدون دیدگاه

مرجع تعبیر خواب : تعبیر خواب آروغتعبیر خواب آروغ تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند آروغ ترش و بدبو بود ، سخني بر زبان مي آورد که برايش خطر آفرين خواهد بود اگر ببيند آروغش ...