اس ام اس روز کوروش کبیر آبان ۹۶

سرگرمی ۰۷ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

اس ام اس روز کوروش کبیر آبان ۹۶

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد
*********************************************
بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”
*********************************************
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .
*********************************************

***

عکس پروفایل کوروش کبیر ۹۶ | عکس کوروش کبیر برای تلگرام

***

اس ام اس روز کوروش کبیر آبان 95

متن تبریک روز کورش کبیر

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد
*********************************************
دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش کبیر
*********************************************
خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر
*********************************************
اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. کوروش کبیر
*********************************************
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .کوروش کبیر
*********************************************
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .کورش کبیر
*********************************************
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .کوروش کبیر
*********************************************

اس ام اس روز کوروش کبیر آبان 95

اس ام اس تبریک روز کورش بزرگ

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .کوروش کبیر
*********************************************
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .کوروش کبیر
*********************************************
دشوارترین قدم، همان قدم اول است .کوروش کبیر
*********************************************
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .کوروش کبیر
*********************************************

اس ام اس روز کوروش کبیر آبان 95

سخنان کورش کبیر
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .کورش کبیر
*********************************************
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.کوروش کبیر
*********************************************
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.
*********************************************
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است
*********************************************
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .
*********************************************
همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

اس ام اس روز کوروش کبیر آبان 95

آرامگاه کورش کبیر + عکس

*********************************************
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .
*********************************************
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .
*********************************************
بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”
*********************************************
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .
*********************************************
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .
*********************************************
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .
*********************************************
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .
*********************************************
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .
*********************************************
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .
*********************************************

اس ام اس روز کوروش کبیر آبان 95

عکس کورش کبیر

***

عکس پروفایل کوروش کبیر ۹۶ | عکس کوروش کبیر برای تلگرام

***

اختصاصی سایت وهاران

www.vaharan.com


برچسب ها

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of