اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی اکبر محرم ۹۵

سرگرمی ۱۵ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی اکبر محرم ۹۵

بر طبق برخی از روایات حضرت علی اکبر فرزند جوان امام حسین (ع) اولین شهید کربلا است که بنا به روایات متعدد سن او را بین ۱۸ تا ۲۵ تخمین زده اند. در این مطلب برای شما متن مخصوص شهادت علی اکبر (ع) را در نظر گرفته ایم. عزاداری های شما قبول و التماس دعا

بسته اهل آسمان / دل بر عشقِ تو جوان
این شادیِ دشمنان / آتش می زند به جان
لاله گونِ چاکِ چاکم / سرو افتاده به خاکم
یا علی اکبر
*************************************
با هر خداحافظ که در دور و برش ریخت

بال و پر پروانه با خاکسترش ریخت

در پیش روی حسرت چشمان بابا

می رفت و صدها آرزو پشت سرش ریخت

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی اکبر محرم 95
*************************************
ناگهان زمزمه ای درصف دشمن پیچید

عطریاس وسمن ولاله وسوسن پیچید

همه گفتندنبی گشته کفن پوش حسین

زره کرده به برش چون احدوبدروحنین
*************************************
این پاره پاره پیکر تو می کشد مرا

بال سفید پرپر تو می کشد مرا

قربان روی خونی پیغمبری تو

این داغ چون پیمبر تو می کشد مرا
*************************************
آن قدر پاشیده شده گل برگ هایش

حتی زره طاقت نیاورد آخرش ریخت

آخر نشد “بابا” بگوید، بی صدا رفت

با آن که هر چه داشت را در حنجرش ریخت

ناباورانه برگِ برگِ آرزو را

با گریه بابا در عبای باورش ریخت
*************************************
ای آیه آیه سوره ی طه اذان بگو

بابا سکوت آخر تو می کشد مرا

این زخم روی پهلوی در هم شکسته ات

فرق شکسته ی سر تو می کشد مرا
*************************************

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی اکبر محرم 95
زبرج خیمه برآمد چو کوکب رخشان

سهیل سر زده گفتی مرگ زسمت یمن

زخیمه گاه بمیدان کین روان گردید

رخی چوماه تمام و قدی چو سرو چمن
*************************************
هر جا که بوده کربلا یا در مدینه

با زخم اول، زود قلب مادرش ریخت

او اوّلین رزمنده بود پس بدیهی ست

یک لشکر تازه نفس روی سرش ریخت
*************************************
فکری به حال خنده ی لشکر نمی کنی

این خنده های لشکر تو می کشد مرا

عمّه ز خیمه آمده برخیز ای علی

این صحنه در برابر تو می کشد مرا
*************************************
حالا جواب زحمت لیلا چه می شود

فکر جواب مادر تو می کشد مرا

اینک چه گویم از تو به اهل حرم علی

حتماً سوال خواهر تو می کشد مرا

قطعه به قطعه روی عبا چیده ام تو را

این قطعه های دیگر تو می کشد مرا
*************************************
این گونه بود بر تو سلام و درودشان

دیدی چه کرد با تو نگاه حسودشان

از کینه‌ی علی همه آتش گرفته اند

اما به چشم های تو می‌رفت دودشان
*************************************
الا تمام جوانان کمک کنید مرا/کنید گریه برای علی اکبر من
کسی که گریه کند در شهادت پسرم/کند شفاعت از او روز حشر، مادر من
*************************************
ای یاس پر پر من علی اکبر من/شبه پیمبر من علی اکبر من
از داغت ای علی جان گریان دو چشم لیلا/از لطف تیغ و نیزه گشتی تو اربا اربا
تیر غمت علی جان بر قلب من نشسته
*************************************
به سر نعش علی اکبر او می خندند/این “جوان مرده” همین خنده زدن را کم داشت
خواهرش با وجنات پدرش در راه است/شمع و گل بود که پروانه شدن را کم داشت
*************************************
فریاد می کشید اکبر که آب نیست / این آب دست دوزخیان است وخواب نیست
سیلی به مشک خالی شان مینواختند / گویی جوانمردی ای دیگر به کار نیست!
*************************************
ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان / مثل تیری که رها می شود از دست کمان
خسته از ماندن و آماده رفتن شده بود / بعد یک عمر رها از قفس تن شده بود
*************************************

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی اکبر محرم 95
اشعار شهادت حضرت علی اکبر

****

فروغ ِ چشم من از چشم نیزه ها افتاد

عصایِ پیری من زیر دست و پا افتاد

عزیز ِ یوسفِ من چنگ گرگها حس کرد

زبس که رونق یعقوب ِ قصه ها افتاد

به زخم نیزه ای از روی اسب از پهلو

مرا به خاک جگر گوشه ریخت تا افتاد

کسی که بین ِ مژه کرده ام بزرگ آیا

چنین ز هم شده پاشیده در عبا افتاد

زدم بهم کف افسوس و زانویم تا خورد

دلم شکسته و در ورطه ی بلا افتاد

نماز ظهر مرا پس اذان نخواهی گفت!؟

گلو بریده لبِ خشک ات از صدا افتاد

ذبیح ِ من! ز برت با خداست برخیزم

به جان ز داغ ِ غمت شعله ی عزا افتاد

نشست چین و چُروکی به رخ که میبینم

ترک به ماه جبین تو از قفا افتاد

نه قطعه قطعه فقط… نقطه نقطه ات کردند

تنت به پهنه ی این دشت تا کجا افتاد

خدا کُنَد که خطای نگاهِ من باشد

که از تمام تنت چند تکه جا افتاد

میان هلهله و خنده ها کم آوردم

به سانِ محتضری که ز تن وَ پا افتاد

بلند شو پسرم که دو چشم نامحرم

به خاکِ چادر ناموس کبریا افتاد
*************************************
هر کجا مینگرم جسم تورا میبینم

صد علی اکبر ِ دیگر به خدا میبینم

قول دادی که مرا مثل عصایم باشی

حال بر رویِ زمین چند عصا میبینم

تا که گفتی علی ام سنگ به سمتت آمد

مثل مادر رویِ پهلوی تو پا میبینم

تو نبی بودی و اکنون به رویِ لبِ تو

مانده ام جایِ رَدِ نعل چرا میبینم!!!

خواهرم آمده از خیمه که من جان ندهم

عمه ات را تو ببین بین ِ که ها افتاده
*************************************

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی اکبر محرم 95
علی اکبر که بر زمین افتاد

آسمان، آفتاب را گم کرد

آن چنان زخم روی زخم آمد

که عدو هم حساب را گم کرد

خواست تا خیمه پَر کشد اما

شیر زخمی عُقاب را گم کرد

پدر آمد به یاری اش برود

من بمیرم ، رکاب را گم کرد

پسر بوتراب ، بین تراب

نوه ی بوتراب را گم کرد

جلد قرآن خویش پیدا کرد

برگه های کتاب را گم کرد
*************************************

در خداحافظی اش سیل حرم را می برد

راه می رفت و همه چشم ترم را می برد

نفسش ارثیه ی فاطمه امّا چه کنم

دست غم نور چراغ سحرم را می برد

سنگها در تپش آمدنش بی صبرند

زیر باران همه ی بال و پرم را می برد

یک عمود آمد و با تاب و تب بی رحمش

ماه پیشانی آن تاج سرم را می برد

سر آن نیزه که از پهلوی او بیرون زد

تا دل کینه ی لشگر پسرم را می برد

تا که افتاد زمین، جرأت هر شمشیری

قطعه ای از قطعات جگرم را می برد

چیده ام روی عبا هستی خود را، دنیا

باد می آمد و عطر ثمرم را می برد
*************************************
چشم هایت اقتدار بی مثال نیل بود
یا که اقیانوسی از بال و پر جبریل بود
زیر باران نگاهت قلب لیلا می تپد
بی حضورت کار و بار عاشقی تعطیل بود
از صدای نبض خیمه خوب فهمیدم دلت
تکیه گاه استوار و محکم این ایل بود
لحظه ای در کوچه ی دلتنگی من صبر کن
گر چه سر تا پای تو در سایه ی تعجیل بود
جزء جزء مصحف صد پاره ات را خوانده ام
شیوه ی روخوانی من شیوه ی ترتیل بود
***
می گذارد چهره بر رخسار اکبر ساعتی
این غروب جان گداز ذبح اسماعیل بود
*************************************
برای آنکه بخیزد کمی تقلا کرد

نداشت فایده از نو به خاک و خون جا کرد

دو پلک زخمی خود را گشود با زحمت

غریب کرببلا را کمی تماشا کرد

پدر کنار تن او چو ابر می بارید

به اشک و زمزمه آقا عجیب غوغا کرد

گذاشت صورت خود را به صورت اکبر

دوباره مرگ خودش را زحق تمنا کرد

دل امام در عالم به یک نظاره شکست

ببین که زخم قدیمی چگونه سر وا کرد

به یاد پهلوی زخمی مادرش افتاد

همین که پهلوی خونین او تماشا کرد

کسی ز خیمه رسید و به روی خود می زد

کسی که کار خودش را شبیه زهرا کرد

…بیا برادر پیرم به خیمه بر گردیم

امام مرده ی خود را دوباره احیا کرد
*************************************

اختصاصی سایت وهاران
www.vaharan.com

برچسب ها

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of