حمله تند سحر قریشی به کارگردان علی البدل به خاطر حذف شدنش از سریال

فرهنگ و هنر 17 فروردین 1396 بدون دیدگاه

حمله تند سحر قریشی به کارگردان علی البدل به خاطر حذف شدنش از سریال

همانظور که می دانید قرار بود سحر قریشی در سریال علی البدل حضور داشته باشد اما به دلیل حواشی که سحر قریشی دارد، حضور سحر قریشی در علی البدل منتفی شد. به تازگی سحر قریشی در اینستاگرام پستی را منتشر کرده است که کنایه های تندی به سیروس مقدم گفته است. پورتال وهاران در این مقاله پست سحر قریشی در اینستاگرام و متن کنایه سحر قریشی به سیروس مقدم را برای شما عزیزان منتشر می کند.

***

همچنین ببینید:

نقش سحر قریشی در  سریال علی البدل و علت حذف او

***

سحر قریشی در اینستاگرام نوشت:

?
اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغ
بگــوئی و فریبکـاری کنی ، تهیــدسـت بمـان!
اگـر بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی ، از آن چشـم بپــوش!
اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن!
بگــذار دیگــران پیـش چشــم تـو بـا دروغ و فــریـب ثـروتمنــد شونـد ، بـا تملّــق و چـاپلـوسی شغل های بـزرگـی را به دسـت آورنـد و بـا خیــانـت و نـادرستـی شهــرت پیــدا کننـد ، تـو گمنــام و تهیــدسـت و قـــانـع بــاش! ، زیـرا اگـر چنیــن کنی تـو سـرمـایـه ای را که آنهـا از دسـت داده انـد ، به دسـت آورده ای و آن شـــرافـت است.

حمله تند سحر قریشی به کارگردان علی البدل به خاطر حذف شدنش از سریال

***

همچنین ببینید:

نقش سحر قریشی در  سریال علی البدل و علت حذف او

***

گردآوری: پورتال وهاران www.vaharan.com

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of