اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر

اخبار ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر

اسامی اساتید ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر

اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر

ماجرای این مقالات جعلی چه بود؟

در تاریخ 11 آبان ماه ناشر مجلات نیچر 58 مقاله دانشمندان ایرانی را بخاطر جعل علمی و دستکاری توسط نویسندگان تعلیق کرد.

گزینش این مقالات در ادامه ی موارد کشف شده ی مشابه در سال 2015 می باشد.

قسمتی از این 58 مقاله که توسط 282 پژوهشگر ایرانی نوشته شده اند، توسط یک ناشر علمی پیشرو جمع آوری شدند. گفته می شود نشانه هایی یافت شده اند دال بر اینکه در روندهای ارزیابی علمی و انتشار آنها تبانی صورت گرفته است.

موسسه ی BioMed Central (BMC) تعداد 28 مقاله را جمع آوری کرده و 40 مورد دیگر را نیز مورد بررسی قرار داده است.  در همین حال موسسه ی Springer نیز 30 مقاله را تعلیق و 9 مورد دیگر را نیز مورد بررسی قرار داده است. هر دوی این سازمان ها تحت مدیریت Springer Nature هستند که ناشر مجلات Nature است.

این اقدامات در پی یک تحقیق و توسط یک افشاگر انجام شده که به شواهدی دال بر سرقت ادبی، دستکاری در نام نویسندگان و نیز دستکاری در فرایند ارزیابی علمی دست یافته است که به هدف فریب سیستم ارزیابی علمی و انتشار و اختصاص غیرقانونی نویسندگی مقاله صورت گرفته است.

تمام مقالاتی که توسط Springer جمع آوری شده اند، دارای دستکاری هایی در نام نویسندگان و در فرایند داوری و ارزیابی علمی بودند و 70 درصد آنها نیز نشانی از سرقت ادبی و علمی را در خود داشتند. در مورد مقالات BMC نیز تمام موارد دارای دستکاری در نویسندگی بودند، 57 درصد آنها دارای شواهدی در مورد دستکاری در فرایند داوری و ارزیابی علمی و 93 درصد نیز دارای سرقت ادبی و علمی بودند.

سال پیش نیز Springer 64 مقاله را بعلت نگرانی هایی در مورد “ارزیابی علمی تقلبی” جمع آوری کرد که در آنها گزارشهای داوری و ارزیابی علمی از طریق ایمیل های جعلی منتسب به نام دانشمندان واقعی ثبت شده بودند. در همان سال موسسه ی BMC نیز 43 مورد دیگر را به دلایل مشابهی تعلیق و لغو کرد. چندین ناشر عمده ی دیگر نیز کشفیات مشایهی از ارزیابی های علمی جعلی را گزارش کرده بودند.

این دو سازمان می گویند که آنها در پی این رخدادها به مبارزه با ارزیابی علمی جعلی اقدام کرده اند و موسسه ی BMC در همین راستا به فرایند پیشنهاد دادن  داوران و ارزیابی کنندگان مقاله توسط خود نویسندگان به طور مستقیم پایان داده است. حالا این پیشنهادات عموما از طریق یک نامه ی ضمیمه ارایه می شود که در آن سندیت و اعتبار داور و ارزیابی کننده محرز شده باشد. همچنین این موسسه شرایط سختگیرانه تری را برای تغییر نام نویسنده در طول فرایند انتشار وضع کرده است.

نویسندگان این مقالات از این موضوع آگاه شده اند و بعضی نیز پاسخ هایی داده اند. جمع آوری و تعلیق ها در سه نشریه ی اسپرینگر رخ داده است، یکی در Comparative Clinical Pathology ، چهار تا در Journal of Parasitic Diseases  و 25 مورد نیز در Tumour Biology در موسسه ی BMC نیز 4 نشریه درگیر هستند.

23 مقاله در Diagnostic Pathology و دو تا در Cancer Cell International و Journal of Ovarian Research و یکی در  World Journal of Surgical Oncology بوده است.

تأملی بر حذف ۵۸ مقاله پژوهشگران ایرانی از مجلات دو ناشر

خبر کوتاه، گویا و تلخ بود بیانیه ای که در تاریخ ۱۱آبان ۱۳۹۵ در پایگاه خبری نشر”اسپرینگر نیچر”( Springer Nature)پخش شد از جمع آوری ۵۸ مقاله ی نوشته شده توسط ۲۸۲ محقق ساکن ایران از این نشریه خبر داد. براین اساس “بایومِد سنترال”(BMC) از این تاریخ ۲۸مقاله را از فهرست منتشره ی خود جمع آوری می کند. بایومد سنترال و اسپرینگر همچنین از بررسی موشکافانه ۴۹مقاله دیگر نیز خبر دادند. این دو سازمان علمی زیر نظر نشر”اسپرینگر نیچر” فعالیت می کنند. دلیل افشاگری و حذف این مقالات از نشریات فوق پیدا شدن مدارکی دال بر دزدی علمی(Plagiarism) و عوامل مشابه ذکر کرده اند بطوریکه ۷۰ درصد از مقالات بررسی شده این گروه در نشریه اسپرینگر حاکی از رتوشه کردن و دستکاریِ اطلاعات، بازنویسی و دزدی علمی است. همچنین سخنگوی بایومِد سنترال، امی بورک ویت، نشانه هایی را برای تأیید دزدی علمی ۹۳درصد این مقالات عنوان می کند.

داشتنِ مقاله آی اس آی در سال های اخیر بدون توجه به شناسه های اخلاق علمی و نیازسنجیِ جامعه، به یک امتیاز در چرخه علمی کشور تبدیل شده است، امتیازی که چون با استقبال نهادهای قدرت و رسانه های داخلی درجهتِ اعلام غرورِ تعداد بالایِ مقالات علمی ایرانیان در جهان مواجه شده، شناسه های نقص خود را کمتر نشان داده است. بنابراین دور از ذهن نبود اگر روزی یکی معتبرترین نشریات علمی جهان از دزدی علمی و ناراستی اطلاعاتِ محققان کشورمان سخن به میان آورد و ما نیز بی تفاوت از این رسوایی راه پیش گرفته را ادامه دهیم!

بی شک آسیب شناسی این نقیصه، کاری گسترده را می طلبد اما ذکر این نکته لازم است که در کشورهای پیشرفته، نخبگان علمی، وظیفه ی اکتشاف و جستجو برای حل مشکلات مبتلابه را برعهده دارند. آنها خود را در بطن جامعه می بینند، بنابراین مشکلات را مورد ارزیابی و دقت قرا می دهند؛ سوالات مداوم مطرح می کنند، به “توصیف” دقیق موضوع دست می زنند تا به “تحلیلی درست” برای رفع معضلاتی که وجود دارد برسند؛ پس با کوشش و دقیق شدن در مسائل، به “کشف و نتایج” مهم می رسند. این بدان معناست که اساتید دانشگاه و پژوهشگران خود را گرفتار چرخه ی “مقاله برای مقاله” نوشتن نمی کنند بلکه اول مشکلات را می بینند، بعد مطالعاتشان را بر روی آن متمرکز می کنند!

در سال های اخیر بیشترین افتخار ما درخصوص تعداد بالای مقالات علمی در نشریات معتبر در حوزه پزشکی و شاخه های وابسته بدان بوده است چنانکه در علوم انسانی غیر از تکرارِ نظریات غربی و در بهترین حالت نقدهایی که بیشتر خوراک داخلی داشته اند، پژوهش هایی در سطح جهانی نداشته ایم! اما متاسفانه در میان ۳مجله از نشریه اسپرینگر که جعلی بودن مقالات نویسندگان ایرانی در آنها مورد اشاره قرار گرفته است به ترتیب ۱ مقاله در مجله آسیب شناسی بالینی تطبیقی، ۴ مقاله در مجله بیماری های انگلی، ۲۵ زیست شناسی تومور هستند؛ و درمیان مجلات نشریه بایومِد سنترال نیز، ۲۳مقاله در مجله آسیب شناسی برشناختی، ۲مقاله در سرطان سلول بین المللی و مجله پژوهش های تخمدان و یکی هم در مجله جهانی جراحی انکولوژی جای می گیرند!

بنظر می رسد که بیانیه ی فوق، حرف جدیدی برای ما دارد؛ اینکه نگاه ویترینی به علم و دانش، شخصیتی بازاری را برای پژوهشگر ایرانی ساخته است بنابراین او تمام تلاشش نه ارائه پژوهشی برای حل بحران های جامعه است بلکه می کوشد تا در زمان کوتاه و زحمتِ کمتر، مقاله یا کتابی را نشر دهد تا مورد تحسین و تشویق مالی از طرف نهادهای مختلف قرار بگیرد و نهادهای مربوطه هم در بوغ و کرنا کنند که بله ما از لحاظ تولیدات علمی و تعداد مقالات در نشریات خارجی در جهان مقام بالایی داریم! و البته امروز نتیجه ی ویترینی شدن علم در انعکاسِ خبرگزاری های جهان در رابطه با حذف ۵۸مقاله از محققان ساکن ایران از نشریه نیچر را می توانیم ببینیم و احتمالن بررسی های مجلات علمی دیگر جهان درخصوص مقالات ایرانیان، با دقت بیشتری شروع خواهد شد، پس باید منتظر نتایج بعدی این مسیر غلط و ویترنی شدن علم بمانیم.

اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر

بخش عمده‌ای از ۵۸ مقاله جعلی متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است!

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از کشف شبکه خرید و فروش مقاله داخلی و خارجی در ارتباط با تخلف چند محقق ایرانی خبر داد و گفت: فردا جلسه اضطراری کمیته اخلاق برگزار می شود.

«دکتر شاهین آخوند زاده» افزود: به تازگی گزارشی در مجله اشپرینگر نیچر به چاپ رسیده که از میان ۵۸۰ مقاله رد شده که دچار مشکل تقلب علمی هستند، ۵۸ مقاله ایرانی هستند.

وی افزود: ما این مقاله ها را بررسی کردیم و تیم متخصصی آنها را رصد کرده است و متوجه شدیم که این ۵۸ مقاله همگی از طریق یک شرکت نشر غیر قانونی که در زمینه خرید و فروش مقاله و پایان نامه فعالیت می کند در این انتشارات خارجی به چاپ رسیده است.

آخوندزاده یادآور شد: افرادی که در تهیه این ۵۸ مقاله نقش داشتند عمدتاً دانشجو و غیر هیات علمی بودند، اما این موضوع آنها را از اشتباه بزرگی که داشته اند مبرا نمی کند.

وی افزود: ما در وزارت بهداشت به شدت با موضوع پایان نامه ها و مقاله های تقلبی برخورد می کنیم و در رابطه با این ۵۸ مقاله هم تدابیر بسیار سخت گیرانه ای را به دانشگاه ها اعلام کردیم.

لغو ارتقاء اعضای هیات علمی متخلف

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: به همه دانشگاه های علوم پزشکی که این افراد در آنجا حضور داشته اند نامه ای ارسال شده است که در صورتی که فردی به وسیله این مقالات ارتقاء پیدا کرده است، آن ارتقاء لغو می شود و اگر پرونده عضو هیات علمی در دست بررسی ارتقاء است، آن ارتقاء متوقف می شود.

وی افزود: کمیته های اخلاقی دانشگاه ها جلسه تشکیل خواهند داد و با دانشجویان و استادانی که در این مقالات نقش داشته اند برخورد می کنند.

برگزاری جلسه اضطراری کمیته اخلاق کشوری در وزارت بهداشت

آخوندزاده گفت: همچنین فردا سه شنبه جلسه اضطراری کمیته اخلاق کشوری در وزارت بهداشت تشکیل جلسه خواهد داد و تدابیر لازم را برای برخورد با این مورد و موارد اینچنینی اتخاذ و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: با اشپرینگر هم مکاتبه صورت گرفته است که چرا از میان ۵۸۰ مقاله تنها نام ایران در اخبار آن ناشر درج شده است. البته اشپرینگر یک خبر جدید در این زمینه قید کرده است که این مقالات در مجموع دچار اشکال بوده اند و می دانیم که این اشکال نماینده جامعه علمی ایران نیست.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: باید تاکید کنیم که این مقالات به هیچ عنوان نماینده جامعه علمی کشور با سالانه ۲۰ هزار مقاله در علوم پزشکی نیستند، اما با توجه به اینکه خصومت علیه نظام جمهوری اسلامی به طور واضح وجود دارد، باید مراقب باشیم که حتی کارهای خاکستری هم انجام ندهیم، چه برسد به کارهای نادرست.

وی درباره شناسایی این شبکه خرید و فروش مقالات علمی در خارج و داخل گفت: ما به وزارت علوم هم اعلام کردیم که چه برخوردهایی را با این افراد که این ۵۸ مقاله را منتشر کرده اند، خواهیم داشت.

کشف سه ردپای داخلی و خارجی درباره ۵۸ مقاله تقلبی

آخوندزاده اظهار داشت: سه رد پا در این شبکه پیدا شده است که یکی از آنها این است که بخش عمده ای از این ۵۸ مقاله، متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است. ردپای دیگر این بوده که یک نفر از داخل کشور ناشر «اشپرینگر» را از این تخلف مطلع کرده، در حالی که ناشر متوجه این تخلف نشده بود.

وی افزود: ردپای دیگر اشکال کار ناشر بوده است. به طور معمول وقتی مقالاتی برای یک مجله ارسال می شود مجله آن را برای داوری به یک داور شاخص آن رشته ارجاع می دهد. در مورد این مقالات مجله اعلام کرده که یک داور به ما پیشنهاد دهید، شرکت مورد نظر یک ایمیل تقلبی از یک داور بین المللی را به ناشر معرفی کرده است. در واقع به ناشر نیز کلک زده و داوری مقالات در ایران انجام شده است.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: اشکال دیگر ناشر این بوده است که بیشتر این ۵۸ مقاله در فاصله دو هفته از دریافت، مورد پذیرش ناشر قرار گرفته اند که این موضوع در هیچ نشریه ای در دنیا امکان پذیر نیست و این نشان می دهد که افرادی که این مقالات مشکل دار را به چاپ رسانده اند یک شریک خارجی دارند.

برخوردهای حقوقی و قضایی با متخلفان

وی به ردپای دیگر این مسئله اشاره کرد و گفت: کار اشتباه دیگر ناشر این است که بر اساس اصل همه مجلات، پس از مورد قبول واقع شدن یک مقاله امکان تغییر نام افراد وجود ندارد، اما در مورد این ۵۸ مقاله اسامی پس از پذیرش تغییر کرده است. همچنین مورد دیگر این بوده که در صورت اثبات شباهت های متنی یک مقاله به کل رد می شود اما شباهت ها در مورد این مقالات نادیده گرفته شده و پس از انتشار، ناشر هشدار داده است.

آخونده زاده تاکید کرد: این شبکه اکنون شناسایی شده است و بخش های مختلف قضایی و حقوقی در حال کار بر روی آن هستند و به زودی برخوردهای شدیدی با این افراد صورت می گیرد.

چندی پیش تعدادی از نشریات وابسته به نیچر ۵۸ مقاله دانشمندان ایرانی را بخاطر دستکاری توسط نویسندگان تعلیق کرد. بر اساس مقاله ای که در سایت هفته نامه علمی nature، به چاپ رسیده، در ۵۸ مقاله که توسط ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی نوشته شده، نشانه‌هایی دال بر وجود تبانی در روندهای ارزیابی علمی و انتشار آنها یافت شده است.

نخستین واکنش رسمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به انتشار نام برخی از اساتید این دانشکده در جمع نویسندگان 58 مقاله جعلی

با گذشت 4 روز از انتشار عناوین 58 مقاله دستکاری شده توسط ناشر مجلات نیچر که نام تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید دانشکده های دامپزشکی کشور نیز در بین نویسندگان آنها به چشم می خورد، روابط عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، برای نخستین بار به این موضوع واکنش نشان داد.

متن اطلاعیه منتشر شده به این شرح است:

اسامی 58 استاد ایرانی صاحبان مقالات جعلی نیچر + جزییات کامل خبر

افشاگر ۵۸ مقاله ایرانی کیست؟

یک سایت داخلی به نام «سای نیوز»، به عنوان «پایگاه خبری، علمی و آموزشی ویژه تحقیق و نشر علوم دانشگاهی»، درباره ی مقالات تقلبی افشاشده ی اخیر موضع گرفته و خواستار پیگیری افشاکننده شده است!

موضوع اخیر ۵۸ مقاله ایرانی و آسیب به اعتبار عملی ایران از سه منظر قابل بررسی و واکاوی است: ۱ – افشای موضوع. ۲ – اصل تخلف صورت گرفته. ۳ – عدم پاسخدهی سازمانهای ذیربط.

طبق متن مقاله Nature (لینک زیر) شروع این موضوع با یک افشاگر یا whistleblower آنها تحقیقات خود را بر روی مقالات شروع نموده اند و سپس با طی مراحل قانونی رای خود را صادر نموده اند.

صرفنظر از صحت و درستی طی مراحل قانونی، سوال مهمی ذهن عموم دانشگاهیان را مشغول کرده است: این افشاگر کیست؟ چه فرد یا افرادی با افشای این اطلاعات سود میبرند و نفع آنها از بدنام کردن اعتبار علمی کشور چیست؟ چه انگیزه های مادی یا غیره در پشت این افشاگری وجود دارد که در نهایت با دادن بهانه به دست دشمنان خارجی زمینه هتک حیثیت جامعه دانشگاهی را ایجاد می کنند؟

شایسته است تا مسوولین محترم تحقیقات و پژوهش و متولیان اخلاق در نشر کشور با یک درخواست رسمی از طریق وکلای قانونی این سوال را از دوناشر فوق مطرح نمایند تا هم مشخص شود که افشاگر کیست و هم مشخص گردد که آیا این دو ناشر طبق قوانین اخلاق در نشر مراتب را به اطلاع نویسندگان و سازمان متبوع نویسندگان رسانیده اند یا خیر؟

بدون شک با اهتمام جدی مسوولین ریشه ها و مسببین اصلی این اقدام ضد ملی شناسایی و زمینه های پبشگیری از آن در آینده نیز اندیشیده خواهد شد.

اخبار جدید 1 دی 95

حکم اخراج برای متخلفان علمی صادر شد

دکتر شاهین آخوند زاده در گفتگو با خبرنگار افزود: جلسات متعددی در دانشگاه های علوم پزشکی در کمیته های اخلاق برگزار و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد. این تصمیمات با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاونان و یا روسای دانشگاه های علوم پزشکی در این موضوع ذیربط بودند اتخاذ شد.

وی گفت: به طور مشخص ۵ عضو هیات علمی با رای هیات رسیدگی تخلفات اداری فعلا از سمت هیات علمی منفک شدند و هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی به اخراج آنها رای داده اند. البته این رای اولیه است اما از سوی این افراد قابل اعتراض است.

آخوندزاده یادآور شد: همچنین یک معاون پژوهشی که بیشترین تخلف در دانشگاه مربوطه انجام گرفته است از سمت اش برکنار شد.

وی اظهار داشت: از میان ۵۸ مقاله ای که به دلیل تخلف علمی از سوی نشریه اشپرینگر رد شده است نیمی از مقالات در حوزه پزشکی و مربوط به دانشگاه های وزارت بهداشت بودند اما همه آنها ناشی از کارهای تحقیقاتی بوده اند و پایان نامه ای با این مقالات مرتبط نیست.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: در حقیقت دانشجویی در این زمینه فعالیت نداشته است که مدرک دانشجو یا دانش آموخته با این مقالات مورد خدشه واقع شود.

وی افزود: همچنین دو نفر از اعضای هیات علمی که نویسنده اول و مسئول مقالات نبودند اما با این مقالات ارتقاء پیدا کردند، ارتقاء شان لغو شد.

آخوندزاده همچنین با اشاره به برخورد شدید وزارت بهداشت درباره تخلفات پژوهشی و هماهنگی با وزارت علوم و دانشگاه آزاد در این زمینه گفت: روز گذشته جلسه ای در دفتر وزیر بهداشت با حضور وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد به همین منظور برگزار شد و بر اساس هماهنگی به عمل آمده قرار شد برخورد مشابه ای در دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم نیز انجام گیرد.

وی افزود: در همین زمینه راهکارهایی که می توانیم درصد تخلفات پژوهشی را کاهش بدهیم را بدست آوردیم. در همین زمینه مقرر شد، قوانین ارتقاء اعضای هیات علمی اصلاح شوند، ثبت پایان نامه رصد شوند و همچنین مقالات پژوهشی منتشر شده و رعایت اخلاق حرفه ای نشر در آنها نیز رصد خواهد شد.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: پررنگ شدن کمیته های اخلاق در دانشگاه های علوم پزشکی نیز یکی از این راهکارها است که مقرر شد در وزارت علوم و دانشگاه آزاد هم کمیته های اخلاق شکل بگیرند.

وی افزود: البته در وزارت علوم و دانشگاه آزاد برنامه ها و نرم افزارهای برای شناسایی تخلفات عددی تهیه کرده اند که آن دسته از مقالات که دارای مشابهت هستند را بهتر بتوان یافت.

آخوندزاده یادآور شد: برخورد یکسانی در سه نهاد وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد در مورد ۵۸ مقاله ای که دارای تخلف علمی بودند انجام می گیرد.

وی تاکید کرد: جامعه در این زمینه باید متوجه باشد که علاوه بر برخورد شدید با متخلفان به این موضوع هم توجه کنند که در همه جای دنیا یک درصدی از مشکلات پژوهشی وجود دارد و ما نیز از این مسئله به عنوان یک فرصت برای رفع مشکلات پژوهشی استفاده کردیم.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: همچنین در این زمینه نتایج نظرسنجی از دانشگاهیان که چه مشکلاتی به تخلفات پژوهشی منجر می شود، مشخص شده است.

گردآوری: پورتال وهاران www.vaharan.com


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *