فال عطسه در وهاران

سرگرمی , فال و طالع بینی ۰۵ فروردین ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

فال عطسه  در وهاران

فال عطسه به تفکیک ساعات مختلف روز

فال عطسه - جمعه 4 فروردین 96

 

اعدادی که مشاهدده می کنید، مربوط به ساعات شبانه روز می باشند. مثلا عطسه کردن بین 6 تا 7 صبح.

 

جمعه5 شنبه4 شنبه3 شنبه2 شنبه1 شنبهشنبه******
کمی صبر کننامه دریافت میکنیخواب تو را می بیند یک خیالروز بدی داریکمی صبر کنروز خوب میگذرد6-7
فامیل میشویددیدارغیر منتظرهدرموردت کنجکاوی میکند مواظب دوستانت باشهمان می آیدامروز خوشحالیمواظب کارهایت باش7-8
زیبایی امامغرورجوابش رابدهمغرورنباشدررویایی هستی ولی نمیدانیزدست1 نفر ناراحت می شویدیدارمطمئن باش دوستت دارد8-9
به مسافرت میرویصحبت مهمی میشوداتفاقی برایت می افتدخوابهایت به حقیقت می پیونددبه تو فکرمیکندمی خواهد تو را ببیندخوشحالی9-10
با او رابطه برقرار میکنیدوست دارد تو را ببیندنامه دریافت میکنیهرگز فراموشت نمیکندبا او رابطه برقرار میکنیدیداربا کسی که دوستش داریباتوصحبت میکند10-11
اولین عشقش هستیدیداربه تو فکر میکنداز خوابی وحشت داریبه تو می اندیشددعوا میکنیدوستت دارد11-12
صحبت درباره توستدیدارخبر خوشهوشیار باشغمگینیبه آرزویت میرسیمواظب خودت باش12-13
به میهمانی میرویدلت پیش اوستبه تو احترام میگذاردبیش از حد کنجکاویبه آرزوهایت میرسیبه گذشته فکر کندیدار با کسی13-14
عاشق او میشویدوستت داردبه حرف مردم اعتماد داردفامیل میشویدطرفداری از توزیبا به نظر می رسدیک اتفاق بد می افتد14-15
او را میبینیاذیتش نکناز تو خوشش می آیدبه زیبائیت ننازیک سختی در راه داریعجله در دوستی داریمهربانی می بینی15-16
مطمئن باش اولین عشقشیبعدازظهر خوشی داریدرست فکر کنبه فکر آرزوهای گذشته ات باشدوستت دارددر کارهایت کمی ناراحتییک روزخوب و عالی16-17
خیانت کار نباشمواظب اوقات باشیک خبر جدیددیدار با کسی که دوستش داریصحبت در مورد توستدر کارها کمکت می کندبه تو فکر میکند17-18
ازدواجکسی دوستت دارد وتو نمی دانیدوست عزیزت می آیدنامه ای دریافت میکنیازدواجصبور باشبرایش ارزشمندی18-19
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باشهیچ اتفاقی نمی افتددر تکاپوییمنتظری
تهدید
منتظر باشکمکش کن19-20
در رنج و سختی قرار می گیردبه کارهایش فکر کنبعدازظهر خوشی داریبه فکر فردا باشدیداربا کسی که سالها اورا ندیده ایخیانت می کنیدیدار غیر منتظره20-21
کمی درباره خودت فکر کنخیانت کار نباشصحبت درباره توستمضطربییک شب ترسناکصحبت در مورد توستدرباره تو صحبت میکند21-22
به حرف مردم اهمیت ندهدیدارمنتظر کسی هستیکسی راجع به تو حرف می زندیک اتفاق خوببه رفتارت اهمیت می دهددرباره تو صحبت کرده22-23
مواظب خودت باشخوش بختیازدواجبه فکرت می رسدخوابهای خوشخواب خوشی می بینیدر خواب تو را می بیند23-24
همچنین بخوانید:  اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی اکبر محرم 95

 

گردآوری: پورتال وهاران www.vaharan.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *