فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

پورتال وهاران برای جلب رضایت شما عزیزان، فال روزانه ورق یا همان فال روزانه پاسور را برای شما عزیزان تهیه کرده است.

همانطور که می دانید تعداد کارت های پاسور، ۵۲ عدد هستند.

این ۵۲ عدد کارت شامل ۴ سری کارت هستند. سری پیک – سری دل – سری خشت – سری گشنیز (خاج)

هر کدام از این سری ها، شامل کارت های ۱ تا ۱۰ و کارت های سرباز و بی بی و شاه هستند.

پورتال وهاران هر روز فال ورق متولدین ماه های مختلف را در همین مقاله منتشر می کند.

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین فروردین / فال پاسور روزانه متولدین فروردین

♦️ ۲ خشت ♦️
یک تلفن عاشقانه به شما می شود ، یا با عشق خود مکالمه ای تلفنی دارید.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین اردیبهشت / فال پاسور روزانه متولدین اردیبهشت

♣️ سرباز حاج♣️
رسیدن به آرزوی قلبی – رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که دارید حتما به نتیجه مثبت خواهد رسید.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین خرداد / فال پاسور روزانه متولدین خرداد

♦️ ۶ خشت ♦️
مسافرت – رفتن به یک مسافرت کوتاه مدت داخلی یا خارجی

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین تیر / فال پاسور روزانه متولدین تیر

♣️ ۱۰ خاج ♣️
به وجود آمدن یک موفقیت کاری ، شغلی پف تحصیلی – انجام دادن خریدی بزرگ با کوچک ، مبلغی را باری انجام یک خرید هزینه خواهید کرد.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین مرداد / فال پاسور روزانه متولدین مرداد

♠️ ۶ پیک ♠️
صرفا دریافت یک خبر فوت و ناراحت کننده.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین شهریور / فال پاسور روزانه متولدین شهریور

❤️ سرباز دل ❤️
از شخصی که شما را دوست دارد و شما نیز به او علاقه مندید یک تلفن عالی که در ارتباط با احساسات قلب شماست ، دارید

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین مهر / فال پاسور روزانه متولدین مهر

❤️ بی بی دل ❤️
آینده تان بسیار پربارتر از گذشته خواهد شد.به شرطی که امید خود را از دست ندهید و به خدا توکل کنید.برخی این روزها مدام از شما تعریف و تمجید می کنند که پشت این تعریف ها نیات خوبی نهفته نیست.مراقب اطرافیان باشید.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین آبان / فال پاسور روزانه متولدین آبان

♠️ شاه پیک ♠️
بی حوصلگی ، خستگی جسمی و روحی ناشی از تلاش و زحمت های زیاد روزانه یا مشکلات کاری – خستگی ناشی از تنش های روحی و فشار های عصبی

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین آذر / فال پاسور روزانه متولدین آذر

♦️ ۴ خشت ♦️
مورد تعریف و تمجید و ستایش اطرافیان قرار می گیرید – از کارهای شما قدردانی به عمل می آید.که این موضوع باعث خشنودی شما خواهد شد.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین دی / فال پاسور روزانه متولدین دی

♣️ بی بی خاج ♣️
پیشرفت و ارتقا، در امور مورد نظر با کارهایی که برای انجام آنها به تلاش و کوشش پی گیر و مستمر می نمایید که ابن کوششها همراه با موفقیت بسیار عالی همراه خواهد بود.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین بهمن / فال پاسور روزانه متولدین بهمن

❤️ تک دل ❤️
قلب شما در حال حاضر به سمت شخص مورد علاقه خود است ، هم اکنون در فکر شخصی هستید که دوستش دارید.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

فال ورق روزانه متولدین اسفند / فال پاسور روزانه متولدین اسفند

♠️ تک پیک ♠️
دعوا ، درگیری ، با شخص یا اشخاصی کشمکش – با دوستان ، بستگان ، و یا یک یا چند نفر از اعضای خانواده – مشاجره و زد و خورد با دیگران.

 

فال پاسور روزانه : فال ورق روزانه

گردآوری: فال پاسور وبسایت تاروت رنگی