فال آرزو امروز 15 آذر 1397

فال و طالع بینی 14 آذر 1397 بدون دیدگاه

فال آرزو

 • ┄┅🐝 متولد فروردین ┅┄•

🍯 این فال نشانه این است که یک خرید متری دارید، شاید زمین باشد. هچنین نشانه وسواس و دودلی است.

 

 • ┄┅🐝 متولد اردیبهشت ┅┄•

🍯 زیبایی و کمروئی در فال خود همسری با وفا و محبوب دارید. اگر مجرد هستید منجر به ازدواج می شود.

 

 • ┄┅🐝 متولد خرداد ┅┄•

🍯 این فال بر جدایی و فاصله های عاطفی با فرد یا افرادی از دوستان، بستگان، یا اعضای خانواده به علت مشاجره یا دخالتهای نابجا و بی مورد آنان در امور شخصی و زندگی شما دلالت دارد.

 

 • ┄┅🐝 متولد تیر ┅┄•

🍯 این فال نشان دهنده این است که ملاقات کننده ای خواهید داشت اگر دور از دست باشد : اختلاف با دوستان و نزدیکان است.

 

 • ┄┅🐝 متولد مرداد ┅┄•

🍯 این فال نشانه ی شراکتی نا موفق است. به زودی اتفاق خوشایندی به وقوع می پیوندد.

 

 • ┄┅🐝 متولد شهریور ┅┄•

🍯 زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور بار آورده است. و نشانه ی همسری بی خیال و لجباز است.

 

 • ┄┅🐝 متولد مهر ┅┄•

🍯 این فال به معنای غرور و خود پسندی است که باید از خود دور کنید. در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید.

 

 • ┄┅🐝 متولد آبان ┅┄•

🍯 این فال نشانه ی پدر و برادری مهربان است که شما را در انجام کاری یاری می دهند. و همچنین نشانه تغییرات مهم در زندگی است.

 

 • ┄┅🐝 متولد آذر ┅┄•

🍯 آماده باشید تا با مشکلات دست و پنجه نرم کنید. و نشانه ی علامت و مقصد و مقصودی پیروزمندانه است.

 

 • ┄┅🐝 متولد دی ┅┄•

🍯 این فال نشان دهنده دیدار و ملاقات عاشقانه یا دیدار با فردی که به او عشق می ورزید و دائما به یاد او هستید، همراه با شادیهای فراوان قلبی، احساسی می باشد.

 

 • ┄┅🐝 متولد بهمن ┅┄•

🍯 این فال نشانه ی به دست آوردن ثروت و رونق امور است. تا چشم به هم بزنید این مشکلات کوتاه مدت فراموش می شود.

 

 • ┄┅🐝 متولد اسفند ┅┄•

🍯 گریه کردن به دلیل دلگرفتگی، یا حالت هایی از روی افسردگی. گریه توام با تاثر و افسوس از موضوعی که عامل ناراحتی شما شده است.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of