فال عطسه امروز ۲۳ مهر ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۳ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال عطسه

⏰ ساعت۷_۶ 👈 کمی صبر کنید

⏰ ساعت۸_۷👈 امروز خوشحالی

⏰ ساعت۹_۸ 👈 دیدار

⏰ ساعت۱۰_۹ 👈 می خواهد تو را ببیند

⏰ ساعت۱۱_۱۰ 👈 با تو صحبت می کند

⏰ ساعت۱۲_۱۱ 👈 دوستت دارد

⏰ ساعت۱۳_۱۲ 👈 مواظب خودت باش

⏰ ساعت ۱۴_۱۳ 👈 به گذشته فکر کن

⏰ ساعت۱۵_۱۴ 👈 زیبا به نظر می رسد

⏰ ساعت ۱۶_۱۵ 👈 عجله در دوستی داری

⏰ ساعت ۱۷_۱۶ 👈 در کارهایت کمی ناراحتی

⏰ ساعت ۱۸_۱۷ 👈 در کارهایت به تو کمک می کند

⏰ ساعت ۱۹_۱۸ 👈 صبور باش

⏰ ساعت ۲۰_۱۹ 👈 منتظر باش

⏰ ساعت ۲۱_۲۰ 👈 خیانت می کنی

⏰ ساعت ۲۲_۲۱ 👈 صحبت در مورد توست

⏰ ساعت ۲۳_۲۲ 👈 به رفتارت اهمیت می دهد

⏰ ساعت ۲۴_۲۳ 👈 خواب خوشی می بینی

 


دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of