فال ورق امروز 15 آذر 1397

فال و طالع بینی 14 آذر 1397 بدون دیدگاه

فال ورق

? فروردین

♠️ ۶ پیک ♠️

صرفا دریافت یک خبر فوت و ناراحت کننده.

 

 

? اردیبهشت

♦️ تک خشت ♦️

دریافت یک تلفن از خارج ، رسیدن نامه یا جعبه ای از خارج

 

? خرداد

♣️ سرباز خاج♣️

رسیدن به آرزوی قلبی – رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که داری به نتیجه مثبت خواهد رسید.

 

? تیر

❤️ ۶ دل ❤️

آمدن مسافر از سفر داخلی یا خارجی.

 

? مرداد

♠️ ۴ پیک ♠️

دردسرها خواهید داشت. نگرانی های مالی و شغلی در پیش دارید. ممکن است ضرر مالی به سراغتان بیاید.

 

?شهریور

♦️ ۷ خشت ♦️

به مراد قلبی خود خیلی زود خواهید رسید و در ارتباط با آن اخبار خوشحال کننده ای به تو می رسد ( این ورق رسیدن به هدف را از نظر زمانی مورد توجه قرار میدهد که زمان وقوع آن فوق العاده نزدیک است و زودتر از آنچه تصور می رود رخ می دهد.)

 

? مهر

♣️ تک خاج ♣️

قلب شخص مورد علاقه و فردی که به او عشق می ورزید به سوی تو است است و قلب او به یاد شما می تپد اکنون در فکر تو است و به تو فکر می کند.

 

? آبان

❤️ ۱۰ دل ❤️

کارت دعوت تولد ، ضیافت های دوستانه و … یا به صورت تلفنی به یک تولد یا ضیافت دعوت می شوی.

 

? آذر

♣️ ۱۰ خاج ♣️

به وجود آمدن یک موفقیت کاری ، شغلی تحصیلی – انجام دادن خریدی بزرگ یا کوچک.پولی را برای انجام یک خرید خرج خواهید کرد.

 

? دی

♦️سرباز خشت ♦️

ناکامی زودگذر – عدم موفقیت در کارها یا در شغل – به طول انجامیدن یک برنامه خاص برای رسیدن به هدف.حالت نا امیدی موقت از کار یا شخص.

 

? بهمن

♠️ بی بی پیک ♠️

امتناع از تقاضای عاشقانه – امتناع از امر خواستگاری یا ازدواج

 

? اسفند

❤️ ۸ دل ❤️

شادی فوق العاده از دیدارهای خانوادگی ، دیدارهای دوستانه یا دیدارهای آشنایان دور یا نزدیک.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of