فال ورق امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۲۳ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال ورق

🔮 فروردین
♠️ بی بی پیک ♠️
امتناع از تقاضای عاشقانه – امتناع از امر خواستگاری یا ازدواج

🔮 اردیبهشت
❤️ تک دل ❤️
قلب تو در حال حاضر به شخص مورد علاقه خود است اکنون در فکر شخصی میباشی که او را دوست داری.

🔮 خرداد
♦️ ۲ خشت ♦️
یک تلفن عاشقانه به تو می شود ، یا با عشق خود مکالمه ای تلفنی داری.

🔮 تیر
❤️ سرباز دل ❤️
از شخصی که تو را دوست دارد و تو نیز به او علاقه مندید یک تلفن عالی که در ارتباط با احساسات قلب تو است داری.

🔮 مرداد
♦️ شاه خشت ♦️
داشتن رابطه ای عاشقانه و رمانتیک ، در آغوش گرفتن معشوق

🔮 شهریور
♣️ تک خاج ♣️
قلب شخص مورد علاقه و فردی که به او عشق می ورزید به سوی تو است و قلب او به یاد تو می تپد اکنون در فکر تو است و به تو فکر می کند.

🔮 مهر
❤️ ۶ دل ❤️
آمدن مسافر از سفر داخلی یا خارجی.

🔮 آبان
♦️ ۶ خشت ♦️
مسافرت – رفتن به یک مسافرت کوتاه مدت داخلی یا خارجی

🔮 آذر
♣️ سرباز خاج♣️
رسیدن به آرزوی قلبی – رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که داری به نتیجه مثبت خواهد رسید.

🔮 دی
♠️ ۶ پیک ♠️
صرفا دریافت یک خبر فوت و ناراحت کننده.

🔮 بهمن
♦️ تک خشت ♦️
دریافت یک تلفن از خارج ، رسیدن نامه یا جعبه ای از خارج.

🔮 اسفند
♣️ ۲ خاج ♣️
رازدار باشید ، اسرار خود و یا زندگی خود را به فردی بازگو نکنید در غیر اینصورت باید مراقب سوء استفاده های اشخاص سودجو باشید.

 

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of