فال اعداد امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۷

فال و طالع بینی ۱۴ آذر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فال اعداد

 • ┄┅💯 متولد فروردین ┅┄•

آنچه را که نیت کرده ای ، برآورده خواهد شد اما باید منتظر بمانی.آنچه را که در دل داری به خوبی انجام خواهد شد . خودت هم سعی کن تا زودتر به مقصود برسی.

 

 • ┄┅💯 متولد اردیبهشت ┅┄•

این مقصود براورده می شود اما در آینده در کارها وسواس نداشته باش.توکل به خداوند ، به آنچه که در دل داری خواهی رسید .

 

 • ┄┅💯 متولد خرداد ┅┄•

در این کار خیری نیست از آن پرهیز کن. این  کار شدنی نیست ، حتی اگر جد و جهد کنی .

 

 • ┄┅💯 متولد تیر ┅┄•

طالع ات خوب است . هرچه را که نیت کرده ای ، به دست خواهی آورد.آنچه را که در دل داری ، به آن می رسی.

 

 • ┄┅💯 متولد مرداد ┅┄•

قصد و نیتت خوب است با توکل به خداوند به آن خواهی رسید.این کار که به آن قصد کرده ای بسیار خوب است خاطر جمع باش.

 

 • ┄┅💯 متولد شهریور ┅┄•

از این کار حذر کن . چند روز صبر کن تا راهی برایت باز شود. به انچه که مقصود داری خواهی رسید . اما بد خواهان مزاحمت ایجاد می کنند . باید صبور باشی.

 

 • ┄┅💯 متولد مهر ┅┄•

آنچه که در دل داری ، سرانجام دست پیدا خواهی کرد .این کار که به آن قصد کرده ای بسیار خوب است خاطر جمع باش.

 

 • ┄┅💯 متولد آبان ┅┄•

آنچه را که قصد و نیت کرده ای ، خوب است انشاءالله برآورده خواهد شد.آنچه را که قصد و نیت کرده ای به دست خواهی آمورد . به کرم خداوند امیدوار باش.

 

 • ┄┅💯 متولد آذر ┅┄•

نیت خوبی است . انشاالله مقصود برآورده خواهد شد.آنچه که در دل داری ، سرانجام دست پیدا خواهی کرد .

 

 • ┄┅💯 متولد دی ┅┄•

از این حذر کن برایت خوب نیست.آنچه را که در دل داری به خوبی انجام خواهد شد . خودت هم سعی کن تا زودتر به مقصود برسی.

 

 • ┄┅💯 متولد بهمن ┅┄•

آنچه را که نیت کرده ای ، برآورده خواهد شد اما باید منتظر بمانی.این کار که به آن قصد کرده ای بسیار خوب است خاطر جمع باش.

 

 • ┄┅💯 متولد اسفند ┅┄•

مقصودت برآورده نخواهد شد .آن را از ذهن بیرون کن .به آنچه مقصود داری می رسی به خداوند توکل کن.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of