فال اعداد امروز 15 آذر 1397

فال و طالع بینی 14 آذر 1397 بدون دیدگاه

فال اعداد

 • ┄┅? متولد فروردین ┅┄•

آنچه را كه نيت كرده اي ، برآورده خواهد شد اما بايد منتظر بماني.آنچه را كه در دل داري به خوبي انجام خواهد شد . خودت هم سعي كن تا زودتر به مقصود برسي.

 

 • ┄┅? متولد اردیبهشت ┅┄•

اين مقصود براورده مي شود اما در آينده در كارها وسواس نداشته باش.توكل به خداوند ، به آنچه كه در دل داري خواهي رسيد .

 

 • ┄┅? متولد خرداد ┅┄•

در اين كار خيري نيست از آن پرهيز كن. اين  كار شدني نيست ، حتي اگر جد و جهد كني .

 

 • ┄┅? متولد تیر ┅┄•

طالع ات خوب است . هرچه را كه نيت كرده اي ، به دست خواهي آورد.آنچه را كه در دل داري ، به آن مي رسي.

 

 • ┄┅? متولد مرداد ┅┄•

قصد و نيتت خوب است با توكل به خداوند به آن خواهي رسيد.اين كار كه به آن قصد كرده اي بسيار خوب است خاطر جمع باش.

 

 • ┄┅? متولد شهریور ┅┄•

از اين كار حذر كن . چند روز صبر كن تا راهي برايت باز شود. به انچه كه مقصود داري خواهي رسيد . اما بد خواهان مزاحمت ايجاد مي كنند . باید صبور باشي.

 

 • ┄┅? متولد مهر ┅┄•

آنچه كه در دل داري ، سرانجام دست پيدا خواهي كرد .اين كار كه به آن قصد كرده اي بسيار خوب است خاطر جمع باش.

 

 • ┄┅? متولد آبان ┅┄•

آنچه را كه قصد و نيت كرده اي ، خوب است انشاءالله برآورده خواهد شد.آنچه را كه قصد و نيت كرده اي به دست خواهي آمورد . به كرم خداوند اميدوار باش.

 

 • ┄┅? متولد آذر ┅┄•

نيت خوبي است . انشاالله مقصود برآورده خواهد شد.آنچه كه در دل داري ، سرانجام دست پيدا خواهي كرد .

 

 • ┄┅? متولد دی ┅┄•

از اين حذر كن برايت خوب نيست.آنچه را كه در دل داري به خوبي انجام خواهد شد . خودت هم سعي كن تا زودتر به مقصود برسي.

 

 • ┄┅? متولد بهمن ┅┄•

آنچه را كه نيت كرده اي ، برآورده خواهد شد اما بايد منتظر بماني.اين كار كه به آن قصد كرده اي بسيار خوب است خاطر جمع باش.

 

 • ┄┅? متولد اسفند ┅┄•

مقصودت برآورده نخواهد شد .آن را از ذهن بيرون كن .به آنچه مقصود داري مي رسي به خداوند توكل كن.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of